Fritsla - Rebbro

Bron skymtar i en vänstersväng när man kommer från Fritsla. Ej öppen för allmän trafik men nås från en rastplats alldeles innan bron. Strömmande vatten från Häggån där det är badbart alldeles till hö vid slänten ned mot ån. Supergrillställe på rastplatsen som rymmer många fordon.
Hyssna
Mölnlycke
Sparsör
Smögenbron
Munkedalsbron
Kvistrumbron
Hovenäset
Brålandsfallsbron
Fritsla - Rebbro
Gyltenäs Bro
Nästa sida