Nyköping - Fors

Ytterligare en träbro. Här också med en av de många regleringsluckor som finns längs Nyköpingsån. Till synes en obetydlig bro men den har sin karaktär. En bro är intressant i sin insnävande uppbyggnad som inte ger mycket svängrum mitt på men alltid rymmer utgångar och nya möjligheter när man väl är över.
Föregående sida
Stuvbron
Monets Broar
Bro ca 5 km söder om Kungsbacka
Hökerum - Tolkabro
Nyköping - Behmbrogatan
Nyköping - Folkungavägen
Nyköping - Fors
Nyköping - Nyköpingshus
Ögat
Nyköping - Repslagaregatan
Nästa sida