Mölnlycke

Bro bakom Mölnlycke gamla industriområde invid en sjö. Fallet kanske använt till industrierna en gång i tiden. ..och så en liten smörblomma i dikeskanten. Om man fortsätter vägen bort längs sjön och bortser från all avskräckande skyltning om återvändsgata mm får man en fin tur förbi vacker bebyggelse.
Föregående sida
Nyköping - Nyköpingsån
Nyköping - V. Storgatan
Hyltenäsbron
Täckhammars Bro
Vrena Bro
Kungsbacka Centrum
Kungsbacka Centrum 2