Fritsla - Rebbro

Bron skymtar i en vänstersväng när man kommer från Fritsla. Ej öppen för allmän trafik men nås från en rastplats alldeles innan bron. Strömmande vatten från Häggån där det är badbart alldeles till hö vid slänten ned mot ån. Supergrillställe på rastplatsen som rymmer många fordon.
Föregående sida
Bollebygd - Krokdalsbro
Fästeredssundsbro
Horsvadsbron
Yves Klein
Hönö - Fotöbron
Bro - Lennartsfors
Älvsborgsbron
Bro 3 km SSV Idala ka
Installation
Frillesås - Löftabron
Nästa sida